fbpx

Virker nogle af disse symptomer genkendelige?

Disse symptomer er meget kendte i forbindelse med brug af digitale skærme (computer, tablets og smartphones) og kaldes under en samlet betegnelse for Computer Vision Syndrome (CVS).

Flere studier viser, at 75-90 % af computerbrugere har visuelle gener (CVS) som uskarpt syn, tørre og irriterede øjne, øjentræthed, nakkesmerter og hovedpine. Som oftest er niveauet af ubehag proportionelt med tiden brugt foran en skærm. Til trods for at generne ofte er smertefulde, så medfører anstrengte øjne ikke permanente øjenskader.

Vores syn er ikke udviklet til at fokusere på digitale skærme, til trods for dette har vi alle et dagligt forbrug. Det kan blandt andet resultere i trætte og irriterede øjne samt hovedpine, dog varierer det meget fra person til person.

Der er stor forskel på at læse en tekst, der står på en digital skærm i modsætning til et stykke printet papir. På en skærm er bogstaverne ikke så præcise og skarpt definerede, kontrasten mellem bogstaver og baggrund er reduceret samt genskær og refleksioner gør det ekstra udfordrende. Alle disse udfordringer er med til at anstrenge synet.

Hvis man ikke har den rette korrektion, kan det være en medvirkende årsag til CVS. Har man udover de tidligere nævnte udfordringer ved skærmbrug også nogle synsproblemer, så stiller man endnu større krav til sit syn. Det visuelle system vil altid forsøge at få et skarpt billede, uanset om det kræver at du kniber øjnene sammen eller spænder op i systemet.

Når vi arbejder ved en digital skærm, har vi et forholdsvist åbent øje. Det betyder, at en stor del af øjets overflade er blotlagt og der sker derfor en større fordampning. Derudover har skærmen en negativ påvirkning på vores blinkfrekvens. Normalvis blinker vi ca. 20 blink i minuttet, men det falder helt ned til ca. 5 blink i minuttet ved skærmarbejde, hvilket igen øger risikoen for CVS.

Yderligere er lys en vigtig faktor. Mange arbejder i forkerte belysninger enten er der et skarpt lys, der kan virke blændende eller for lidt lys. Derudover kan der være genskind fra vinduer og igen er disse medvirkende til et anstrengt syn.

Der er størst risiko for personer, der har sammenhængende 2 eller flere timer ved en computer eller bruger en digital skærm hver dag.

Vær særligt opmærksom på dit barn

Det er ikke kun voksne, der kan blive ramt af CVS efter brug af digitale skærme, det kan børn også.

Det er anstrengende for synet at sidde og se på en digital skærm og i særdeleshed for børn, da deres øjne og visuelle system er mindre udviklet. Det kræver mange ressourcer for synet at fokusere på en pixeleret skærm over længere tid og nogle børn vil opleve ubehag ved dette, da de ikke kan opretholde den nødvendige mængde fokus, der skal til for at se skarpt.

Børn har ikke altid den rette selvkontrol, der begrænser deres skærmbrug eller opmærksomheden rettet mod tegn og symptomer på CVS. Derfor er det mere sandsynligt at de har et overforbrug af skærme og deres symptomer kan blive forværret.

Børn har en større tendens til at blive opslugt af et TV-program og glemme at blinke. Et blink sørger for at holde øjet fugtet og fjerner urenheder og irritationer. Når man glemmer at blinke bliver man mere modtagelig overfor øjeninfektioner.

Du bør være særligt opmærksom på, om dit barn kniber øjnene sammen eller gnider dem, når de sidder med en skærm eller blinker ekstra meget, når de kommer væk fra skærmen. Børn er ikke altid i stand til at sætte ord på, hvad der konkret generer dem. Børn kan, som voksne, også opleve sløret eller dobbeltsyn, hvilket er sværere for dig at opfange, men hvis dit barn virker ufokuseret eller ikke ønsker at læse sin yndlingsbog, så spørg om det står slørret eller om bogstaverne flyder sammen.

Alle digitale skærme udsender blåt lys. Når linsen i øjet modnes bliver den mere gullig. Det gule pigment er øjets egen beskyttelse mod UV-A og blåt lys, men hos børn er dette ikke tilfældet, da deres linse ikke har den gullige farve endnu. Dette betyder, at UV eller blåt lys rammer barnets nethinde med fuld kraft og kan udsætte både linsen og nethinden for skader.

Børn er gode til at tilpasse sig nye situationer hurtigt og automatisk, hvilket ikke altid er positivt. Det kan blandt andet medføre, at barnet ikke vil bemærke, at deres syn er blevet dårligere eller sløret. Da barnet tænker, at det er normalt at knibe øjnene sammen for at se optimalt.

Sådan minimerer du CVS

Du kan selv gøre noget aktivt for at minimere symptomerne på CVS og dette gælder for både børn og voksne.

Den bedste huskeregel er skemaet nedefor. Det illustrerer, at du kun må sidde og arbejde/være koncentreret ved en skærm i 20 minutter, hvorefter du bør holde 20 sekunders pause og fokusere på noget, der er 20 fod væk (svarer til 6 meter). Derudover bør du ikke have nogle skærme tættere på end 20 cm.

  • Blink ofte, når du blinker genfugtes øjet og du mindsker risikoen for tørre øjne.

 

  • Sørg for, at din computerskærm er placeret under øjnene, så du får et let nedadrettet blik, når du skal kigge på skærmen.

 

  • Øg afstanden til skærmene, hvis din arbejdsskærm står på ca. 100 cm opnår man en mere optimal afstand i forhold til synet og øjets muskulatur.

 

  • Sørg for at indstille lys, opløsning og farve på skærmen.

 

  • Sørg for, at der er rigeligt med lys, dog må der ikke være genskær eller genskin fra vinduer.

 

  • Sørg for at få regelmæssige synsprøver, gerne 1 gang årligt. Vores daglige brug af digitale skærme anstrenger vores visuelle system og skaber et større behov for korrektion end tidligere og det er ikke kun aldersbetinget.